Blog Index
Navigation
Wednesday
Jun122019


KESÄLOMA 2019 & KUNTOSALIN KESÄTARJOUS

Ohjatut harjoitukset ja toimisto jää kesätauolle ke 19.6.2019 ja palaa normiaikatauluihin ma 5.8.2019. Muistathan ladata korttisi ennen kesätauon alkua jos mielit kesällä jumpata.

Mukavaa kesää! :)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Main | »