Blog Index
Navigation
Tuesday
Jan022018


2018 TREENIT

Keskiviikosta 3.1.2018 lähtien toimisto avoinna taas normaalisti 13-21 ja ohjatut harjoitukset lähtevät pyörimään (poislukien kahvakuula, joka jatkuu ma 8.1.2018)

Aikataulumuutoksia tuli ainoastaan lasten ryhmiin mini- ja pikkuninjoihin, jotka siirtyivät sunnuntailta lauantaille. Kellonajat pysyivät samoina.

Uudet peruskurssit starttaa ma 8.1.2018 alkaen.
 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »