Blog Index
Navigation
Wednesday
May312017


KESÄTAUKO 2017

Junioriharrastajilla tällä viikolla (29.5 - 4.6.2017) kesän viimeiset ohjatut lajiharjoitukset. 
Heinäkuussa kuitenkin 7-14v suunnatut yhteisharjoitukset aina keskiviikkoisin klo 17:00. Avoinna siis kaikille junioriharrastajillemne lajista riippumatta!!

Aikuisharrastajien kesätauko starttaa tiistaina 20.6.2017 ja toimisto on suljettu 22.6 - 6.8.2017.

Elokuun 7.päivä alkaen palaamme normaaliin lukujärjestykseen.

Mukavaa kesää!! 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »