Blog Index
Navigation
Sunday
Feb122017

TALVILOMA 2017

Talvilomaa eli kansankielellä hiihtolomaa vietetään 20.-26.2.2017. Talviloman ajan toimisto suljettu ja ohjattuja harjoituksia ei ole poislukien bootcamp ja kahvakuula jotka pyörivät normaalisti. Tarkista vielä oman lajisi ohjaajalta onko talviloman aikana kenties jotain korvaavia harjoituksia tms.
Kortilla luonnollisesti sisään 24/7 ja tatamit sekä kuntosali vapaassa käytössä.

Sisu Gym toivottaa mukavaa tulevaa talvilomaa kaikille!!


 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »