Blog Index
Navigation
Wednesday
Nov222017


JOULUKUUN POIKKEUSAIKATAULUT


Ti 5.12 & Ke 6.12 Toimisto suljettu eikä ohjattuja harjoituksia pidetä.

Ma 11.12 Toimisto suljettu, treenit pyörivät normaalisti.

Su 17.- Ti 19.12 suoritamme kuntosalilaitteiden huoltotoimenpiteitä ja osa laitteista ei ole käytössä edellämainittuina päivinä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Ke 20.12.2017 Toimisto ja ohjatut harjoitukset siirtyvät joululomille. Toimisto aukeaa taas ke 3.1.2018 ja treenit lähtevät niinikään pyörimään. Eli toimisto SULJETTUNA 21.12.2017 ---> 2.1.2018

Uudet peruskurssit starttaa ma 8.1.2018 lähtien.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »