Blog Index
Navigation
Thursday
Dec222016


JOULUTAUKO


Joulutauko lähenee ja siihen liittyviä juttuja:

Kahvakuulaa heilutetaan viimeistä kertaa tänä vuonna ma 19.12!!
Bootcamp taasen pyörii joulutauosta huolimatta ma-ke-pe klo 06:00. (Ei kuitenkaan tapaninpäivänä 26.12) Perjantai 23.12 bootcamppiin olisi hyvä ottaa omat nyrkkeilyhanskat mukaan.

Toimisto on avoinna sekä ohjatut harjoitukset pyörivät vielä torstaihin 22.12. (Tarkistathan vielä oman lajisi aikataulut ohjaajaltasi)

Joulutauko päättyy ja toimisto aukeaa sekä harjoitukset lähtevät rullaamaan 9.1.2017 ja uudet kurssit starttaa 16.1.2017.

Kortilla luonnollisesti sisään 24/7, joten muistathan tankata aikaa kortillesi ennen joulutaukoa!!


SISU GYM TOIVOTTAA HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA TULEVAA VUOTTA 2017!!


References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »